2D2 3 2 3c46 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:41

m � y x � ln  ln � � y  x � 1 y  x � Câu 46 [2D2-3.2-3] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Cho  x  y  Đặt Mệnh đề sau đúng? A m  B m  C m  D m  Lời giải Đáp án A 1 x ;y suy m �4,15  Cách 1: Chọn t f  t   ln  4t  0;1 � f  t  hàm số đồng biến 1 t Cách 2: Xét hàm số khoảng Với x  y � f  x   f  y  � ln y x � y x �  y  ln  4x � ln  ln � � 1 y 1 x y  x � 1 y 1 x �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 3c46 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D2 3 2 3c46 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay