2D2 3 2 3c26 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:41

Câu 26 [2D2-3.2-3] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Cho y = f ( x ) = ln ( e x + m ) f ' ( − ln2 ) = Mệnh đề đúng? m ∈ ( 1;3) m ∈ ( −5; −2 ) m ∈ ( 1; +∞ ) m ∈ ( −∞;3) A B C D Lời giải Đáp án D  1 ex f ' ( − ln ) = ⇒ :  m + ÷ = ⇒ m = − ⇒ m ∈ ( −2;0 ) f '( x) = x 2  2 e + m Lại Ta hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 3c26 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 3 2 3c26 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay