2D2 3 2 2c18 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:41

Câu 18 [2D2-3.2-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_01) Cho hai số dương a b Đặt log a  log b Y Khẳng định sau đúng? A X > Y B X < Y C X ≥ Y D X ≤ Y Lời giải Đáp án C ab log a  log b X  log Y  log ab  log ab ; 2 ab �ab X Y Theo bất đẳng thức Cosi ta có X  log ab ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 2c18 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy , 2D2 3 2 2c18 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay