2D2 3 2 2c16 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:41

Câu 16 [2D2-3.2-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_02) Cho hai số thục dương a b thỏa mãn a  b  98ab Khẳng định sau đúng? a b log  log a  log b A log (a  b)  log a  log b B a b a b log  log a  log b log   log a  log b  10 10 C D Lời giải Đáp án C 2 �a  b � a  b  98ab �  a  b   100ab � � � ab �10 � �a  b � �a  b � � log � � log ab � log � � log a  log b �10 � �10 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 2c16 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy , 2D2 3 2 2c16 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay