2D2 3 2 2c13 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:41

Câu 13 [2D2-3.2-2] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho a, A, B, M , N số thực với a, M , N dương khác phát biểu phát biểu đây? 1) Nếu với AB > ln C = ln A + ln B C = AB 2) 3) ( a − 1) log a x ≥ ⇔ x ≥ M loga N = N loga M 4)   lim  log x ÷ = −∞ x →+∞   A B C Lời giải D Đáp án C Nếu với AB > 2lnC = ln A + ln B C = AB Do 1) sai Với a>1 ( a − 1) loga x ≥ ⇔ loga x ≥ ⇔ x ≥ Do 2) a − log x ≥ ⇔ log x ≤ ⇔ x ≥ ( ) a a Láy lôgarit số ( loga M Ta loga N a hai vế ) = log ( N a loga M M loga N = N loga M , ta có: ) ⇔ log N.log M = log M.log N a a a a    − log2 x = − lim ( log2 x) = −∞ lim  log1 x÷ ÷ = xlim x→+∞ →+∞  x→+∞   Do 4) Kết luận ta phát biểu 2), 3) 4) Do 3) Với 0< a<
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 2c13 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 3 2 2c13 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay