2D2 3 2 2c03 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:41

Câu [2D2-3.2-2] (THPT THANH MIỆN-2107) Cho a số dương khác Phát biểu sau sai? x y  log a x A Hai hàm số y  a đồng biến a  , nghịch biến  a  x y  log a x B Hai đồ thị hàm số y  a đối xứng qua đường thẳng y  x x y  log a x C Hai hàm số y  a có tập giá trị x y  log a x D Hai đồ thị hàm số y  a có đường tiệm cận Lời giải Đáp án C x  log a x Đáp án C sai vi hàm a có tập giá trị � hàm có tập giá trị �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 2c03 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy , 2D2 3 2 2c03 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay