2D2 3 2 1c11 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:40

Câu 11 [2D2-3.2-1] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Với số thực dương a, b, c Mệnh đề sai? a ab b ln  ln a  ln bc ln  ln a  ln bc ln  ln a  ln ln abc  ln a  ln bc   c c A bc B C abc D Lời giải Đáp án C ln  ln1  ln abc   ln abc Dễ thấy abc
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 1c11 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 3 2 1c11 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay