2D2 3 2 1c09 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:40

Câu [2D2-3.2-1] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Với số thực dương a, b bất kì, mệnh đề đúng? a ln a a ln  ln  ln b  ln a ln  ab   ln a  ln b ln  ab   ln a.ln b A B b ln b C b D Lời giải Đáp án A �a � log  ab   log a  log b;log � � log a  log b �b � Phương pháp: Sử dụng cơng thức: (Giả sử biểu thức có nghĩa) ln  ab   ln a  ln b Cách giải: Với số thực dương a, b , mệnh đề là:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 1c09 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D2 3 2 1c09 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay