2D2 3 1 4c48 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:39

  f  x    a  1 ln 2017 x   x  bx sin 2018 x  Câu 48 [2D2-3.1-4] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho hàm số log log Trần Mai linh a , b số thực f    Tính f  5  A f  5log   Đáp án C Đặt B  f  5log    f  5log   2 C Lời giải 2017 x   x  bx sin 2018 x g  x    a  1 ln  D f  5log   có tập xác định � tập đối xứng  2017  x   x  bx sin 2018   x  g   x    a  1 ln Ta có với x �� �   a  1 ln 2017 � �x   x � 2018 � bx sin  x     a  1 ln 2017 x   x  bx sin 2018  x    g  x  �   log log g  5log    g  5log    g  7log   Suy hàm số lẻ, mặt khác nên log log5 log f 7   g7  2� g7   Theo giả thiết ta có log log log5 f  5  g  5     g     4   2 Do = g  x với
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 4c48 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D2 3 1 4c48 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay