2D2 3 1 3c13 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:38

 f ( x) =  x +8   Câu 13 [2D2-3.1-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số < x ≠ Tính xác giá trị biểu thức P = f ( f ( 2017 ) ) ? A 2016 B 1009 C 2017 D 1008 Lời giải Đáp án C 1+  1+ 2log1 x log x x = x = x1+log x = x log x ( x ) = x   1  3log x2 3log 2 log 2 x =2 = x = 2log2 x = x  Ta 1+ 2log x 2 f ( x ) = ( x + x + 1) − = ( x + 1)  − = x   Khi Suy f ( 2017 ) = 2017 ⇒ f ( f ( 2017 ) ) = f ( 2017 ) = 2017 2 3log 2 x  + 1÷ − ÷  với
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 3c13 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D2 3 1 3c13 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay