2D2 3 1 3c13 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:38

 f ( x) =  x +8   Câu 13 [2D2-3.1-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số < x ≠ Tính xác giá trị biểu thức P = f ( f ( 2017 ) ) ? A 2016 B 1009 C 2017 D 1008 Lời giải Đáp án C 1+  1+ 2log1 x log x x = x = x1+log x = x log x ( x ) = x   1  3log x2 3log 2 log 2 x =2 = x = 2log2 x = x  Ta 1+ 2log x 2 f ( x ) = ( x + x + 1) − = ( x + 1)  − = x   Khi Suy f ( 2017 ) = 2017 ⇒ f ( f ( 2017 ) ) = f ( 2017 ) = 2017 2 3log 2 x  + 1÷ − ÷  với
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 3c13 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D2 3 1 3c13 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay