2D2 3 1 2c28 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:38

Câu 28 [2D2-3.1-2] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Cho a log  b log  c log  a, với a , b c số hữu tỷ Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A c  a B a  b C a  b  c �0 D b  c Lời giải Đáp án B a b c a ba c ba c Ta có a log  b log  c log  a � log  log 6 � log  �  5c  2a b � c   a  b  log c hữu tỷ � a  b
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 2c28 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D2 3 1 2c28 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay