2D2 3 1 2c15 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:38

Câu 15 [2D2-3.1-2] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Cho P = log a2 b − log A α − 12 P= α b < a, b ≠ log a b = α a3 B α − 12 P= 2α C 4α − P= 2α D Lời giải Đáp án B Ta có với cho < a, b ≠ log a b a a − 12 P = log a b − log b a = log a b − 6log b a = − = − = 2 log a b a 2a α2 −3 P= α Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 2c15 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D2 3 1 2c15 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay