2D2 3 1 2c14 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 3 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:38

Câu 14 [2D2-3.1-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho a , b số thực dương khác thỏa P   log a b  log b a    log a b  log ab b  log b a  mãn ab �1 Rút gọn biểu thức ? A P  log b a B P  C P  D P  log a b Lời giải Đáp án D � � P   log a b  log b a   � log a b  log b a  �  log b a � �  t  1 t   t     log b 1 � � � � t    t   a � � � � t  logb a t t  t  1 t t � t � �t t  � ����
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 2c14 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D2 3 1 2c14 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay