2D2 3 1 2c14 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:38

Câu 14 [2D2-3.1-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho a , b số thực dương khác thỏa P   log a b  log b a    log a b  log ab b  log b a  mãn ab �1 Rút gọn biểu thức ? A P  log b a B P  C P  D P  log a b Lời giải Đáp án D � � P   log a b  log b a   � log a b  log b a  �  log b a � �  t  1 t   t     log b 1 � � � � t    t   a � � � � t  logb a t t  t  1 t t � t � �t t  � ����
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 2c14 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D2 3 1 2c14 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay