2D2 3 1 1c253 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:37

Câu 25 [2D2-3.1-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Tính đạo hàm của hàm sô y = log2 ( x + ex ) 1+ ex x A 1+ e ln2 ( x + e ) ln2 x B Đáp án B ¢ ( x + e ) = 1+ e y¢= ( x+ e ) ln ( x+ e ) ln x x Ta có x x 1+ ex x + ex C Lời giải ( x + e ) ln2 x D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 1c253 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy , 2D2 3 1 1c253 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay