2D2 3 1 1c09 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:37

Câu [2D2-3.1-1] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Với số thực rút gọn biểu thức P = log a = log b a, b > ta A P = log ( 2ab ) B P = log ( ab ) C a P = log  ÷ b Lời giải Đáp án B Ta có P = log a − log 2−1 b = log a + log b = log ( a b ) D  2a  P = log  ÷ b  bất kỳ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 1 1c09 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D2 3 1 1c09 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay