2D2 3 0 3c47 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

Câu 47 [2D2-3.0-3] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Cho a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số cộng Giá trị x  y bao P  log  a  ab  2b  bc  c   x log  a  ac  c   y  x, y �� nhiêu biết A B C 1 D Lời giải Đáp án D a  c  2b �  a  c   4b Theo đề a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số cộng nên � b  a  c   2b   a  c  � 2a  ab  2b  bc  c   a  ac  c  Do log  a  ab  2b  bc  c   log  a  ac  c   Do x  y 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 0 3c47 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D2 3 0 3c47 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay