2D2 3 0 3c32 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

y = a x y = f ( x) Câu 32 [2D2-3.0-3] (THPTQG - SỐ - GV LÊ ANH TUẤN) Biết hai hàm số vẽ ; có đồ thị hình f ( - a) + f ( - a ) y =- x Đồng thời hai đồ thị đối xứng qua đường thẳng Tính −3 A B C Lời giải Đáp án A D y = log a x y = ax Dựa vào tính chất hàm số mũ ta có đồ thị hàm số đối xứng qua đường thẳng x y = f ( x) y=x y =a y =- x theo đề ta có đồ thị đối xứng với đồ thị qua đường thẳng nên ta sử dụng tính chất sau: X x x =- X ; y = Y Xét phép biến đổi Khi ta có hệ trục tọa độ X y = a x = a- y =- x Û y = X X ỉ1 ÷ =ỗ ữ ỗ ữ ỗ ốa ứ , nờn i xứng với y = log X = log ( - x ) = - log a ( - x) = f ( x ) a a f ( x ) = log a ( - x ) Þ f ( - a ) + f ( - a ) =- Tóm lại OXY y =a =a : - X ổ1 ữ =ỗ ữ ç ÷ ç èa ø ;
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 0 3c32 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D2 3 0 3c32 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay