2D2 3 0 3c11 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

Câu 11 [2D2-3.0-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Xét số thực a , b thỏa mãn a ≥ b > Biết a P= + log a log ab a b đạt giá trị lớn b = a k Khẳng định sau đúng? biểu thức 3  k ∈ ;2÷ 2  B A k ∈ (2;3) C k ∈ (−1;0) Lời giải Đáp án D Ta P= a + log a = log a ab + − log a b = + log a b + − log a b log ab a b k Khi b = a ⇒ P = + k + − k Đặt t = − k Với k ≤  1 9 P = −t + t + = −  t − ÷ + ≤ =   4 ⇒ Max P ⇒ Đẳng thức xảy ⇔t=  3 ⇒ k = ∈  0; ÷  2  3 k ∈  0; ÷  2 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 0 3c11 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D2 3 0 3c11 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay