2D2 3 0 2c071 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

m Câu [2D2-3.0-2] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Tìm tất giá trị để hàm số y = log ( − x + mx + 2m + 1) x ∈ ( l; ) xác định với 3 m≥− m≥ m> m 0∀x ∈ ( 1; ) Hàm số xác định với x −1 ⇔m> = g ( x ) ( ∀x ∈ ( 1; ) ) ⇔ m > Max g ( x ) ( 1;2 ) x+2 g ( x) = x2 −1 3 = x −2+ ⇒ g '( x ) = 1− > ( ∀x ∈ ( 1; ) ) x+2 x+2 ( x + 2) Xét Do lim f ( x ) = x →2 m≥ Vậy giá trị cần tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 0 2c071 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D2 3 0 2c071 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay