2D2 3 0 2c45 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

log a b  Câu 45 [2D2-3.0-2] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Cho  a �1, b  thỏa mãn điều kiện Khẳng định sau 1 b  a 1 a  b  a 1 b � � � � � �  b  a   a  b   b 1 a A � B � C � D  b  �a Lời giải Đáp án C log a b  � log a b  log a Ta có Xét trường hợp TH 1: a  suy log a b  log a � b  Kết hợp điều kiện ta  b   a TH :  a  suy log a b  log a � b  Kết hợp điều kiện ta  a   b  a 1 b � �  b 1 a Vậy khẳng định �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 0 2c45 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D2 3 0 2c45 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay