2D2 2 3 1c05 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

x Câu [2D2-2.3-1] (THPTQG ĐỀ 05 - THẦY TRẦN PHƯƠNG) Cho y = a (0 < a �1) Hỏi khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định � x B Hàm số có đạo hàm y = a lna C Đồ thị hàm số nằm phía trục hoành D Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận ngang Lời giải Đáp án D x Đồ thị hàm số y = a (0 < a �1) nhận Ox làm tiệm cận ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 3 1c05 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy , 2D2 2 3 1c05 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay