2D2 2 2 2c203 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

Câu 20 [2D2-2.2-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Tìm tập xác định hàm số ( ) f ( x) = 1+ x- A D=¡ B D=é ë1;+¥ ) D = ( 0;+¥ C Lời giải Hàm số xác định D = ¡ \ { 1} Đáp án B ïì x- 1³ Û ïí Þ x 1ị ùù 1+ x- > D=ộ ở1;+Ơ î ) ) D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 2 2c203 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy , 2D2 2 2 2c203 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay