2D2 2 2 2c17 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:36

y= ex x +1 Câu 17 [2D2-2.2-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_03) Tính đạo hàm hàm số xe x x + ex x − ex xe x ′ ′ y′ = y = y = 2 ′ y = ( x + 1) ( x + 1) ( x + 1) x +1 A B C D Lời giải Đáp án A x ′ ′ x ex x + − ex  e x ′ ( e ) ( x + 1) − ( x + 1) e ( ) xe x y′ =  = = ÷= 2 ( x + 1) ( x + 1) ( x + 1)  x +1 Ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 2 2c17 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy , 2D2 2 2 2c17 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay