2D2 2 2 2c08 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:35

y    3cos x  Câu [2D2-2.2-2] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Tính đạo hàm hàm số 3 y '  12   3cos x  sin x y '  12   3cos x  sin x A B 3 y '  24   3cos x  sin x y '  24   3cos x  sin x C D Lời giải Đáp án C 3 y '    3cos x    3cos x  '    3cos x  3.2   sin x   24   3cos x  sin x Ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 2 2c08 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D2 2 2 2c08 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay