2D2 2 2 1c13 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:35

y= Câu 13 [2D2-2.2-1] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Đạo hàm hàm số - 4x y'= +1 y ' =- 2 x x - 2x - ( ( ) A ) B y ' =- ( ) 2x2 - - 2- y'= C D Lời giải Đáp án A y ' = − Ta có ( ) x2 −1 − −1 ( ) ' x2 −1 = ( −4 x ) 2x −1 2 +1 - ( ) 2x2 - +1 ( 2- ) 2x2 −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 2 1c13 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D2 2 2 1c13 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay