2D2 2 1 2c18 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:35

Câu 18 [2D2-2.1-2] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 4) Trong hàm số sau, hàm số có tập xác định với hàm số y  x y x A  C y  x Lời giải B y  x D y  x Đáp án C D   0; � Tập xác định y  x  D  �, y  x có D   0; � , y x có D  �\  0 , y  x có D   0; � , y  x có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 1 2c18 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy , 2D2 2 1 2c18 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay