2D2 2 1 1c118 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:34

y   x  2 Câu 11 [2D2-2.1-1] (TRƯỜNG THPT THÁI TỔ- BẮC NINH) Cho hàm số hàm số cách sau: 1 y  x2  x  2 Bước 1: Ta có Bước 2: Hàm số xác định � x   � x  D   2; � Bước 3: Vậy tập xác định hàm số Bài giải bạn Toán hay sai? Nếu sai sai bước nào? A Bước B Bước C Đúng Lời giải Đáp án B ( x  2)  x  ( x  2) : D  (2; �) Vì x  : D  [2; �)  Bạn Tốn tìm tập xác định D Bước
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 1 1c118 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D2 2 1 1c118 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay