2D2 2 0 2c07 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:34

Câu [2D2-2.0-2] (SGD THANH HÓA-2018-LẦN 1) Cho số thực a  b  Mệnh đề sau sai? �a � ln  ln(a )  ln(b2 ) � � 2 A ln(ab)  ln(a )  ln(b ) B �b � �a � ln � � ln a  ln b C �b � Đáp án D Mệnh đề ln   ab  ln  D Lời giải  ln a  ln b  sai a  b   ab   ln a  ln b 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 2 0 2c07 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D2 2 0 2c07 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay