2D2 1 3 1c07 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:33

Câu [2D2-1.3-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A B 2019 2018 2+1 >2   2 2  1− ÷ <  1− ÷  ÷  ÷ 2     C ( ) −1 2017 > ( ) −1 2018 D ( ) 3−1 Lời giải Đáp án D Vì 2107 < 2018 nên < −1 < ( ) −1 2018 < ( ) −1 2017 2018 > ( ) 3−1 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 1 3 1c07 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D2 1 3 1c07 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay