2D2 1 2 3c50 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:33

1 �a � A   a  4 �  � a  a �  �2 � �  a � � Câu 50 [2D2-1.2-3] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Rút gọn biểu thức với  a  A A  a   a B A  A  a   a C Lời giải D A  Đáp án D 1 1 1 2 �a � �a �   4a   4a a � A   a  4 �  � a  a �  � a  a � a  a �             � � � � � � � � � �4  a � �4  a �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 1 2 3c50 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D2 1 2 3c50 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay