2D2 1 1 2c50 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:32

1 �a � A   a  4 �  � a  a �  �2 � �  a � � Câu 50 [2D2-1.1-2] (THPT THANH MIỆN-2107) Rút gọn biểu thức : với  a  A  a   a A B A  A  a   a C Lời giải Đáp án D 1 1 2 �a � �a �    a A   a  4 �  � a  a �  � a  a �     � � � � � � �  a  a � � � � 1    a  a  � a  a � � � D A 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 1 1 2c50 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy , 2D2 1 1 2c50 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay