2D2 1 1 1c108 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:31

a  a 2 b3  b 1 T Câu 10 [2D2-1.1-1] (TRƯỜNG THPT THÁI TỔ- BẮC NINH) Rút gọn biểu thức số thực dương 6 4 A T  a b B T  a b C T  a b Lời giải Đáp án D a (a 2b3 )2 b 1 a a 4b 6b 1 a 2b5 b T  1 5 2  3 5 2  8  6 ( a b) a b a ba b a b a  a b  1 a 5 b 2 D T  a b với a, b hai
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 1 1 1c108 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D2 1 1 1c108 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay