2D2 1 0 2c48 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:31

Câu 48 [2D2-1.0-2] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Trong biểu thức sau, biểu thức khơng có nghĩa  3 − −4 − ÷ ( −3) ( −4 )  4 1− A B C D Lời giải Đáp án A  3 −4 −  ÷ ( −3)  4 Lũy thừa có số mũ nguyên âm số khác (thỏa mãn) − Lũy thừa có số mũ khơng ngun số phải dương (thỏa mãn) ( −4 ) Lũy thừa − có số mũ khơng ngun số phải dương (không thỏa mãn)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 1 0 2c48 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D2 1 0 2c48 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay