2D1 9 1 3c45 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:31

Câu 45 [2D1-9.1-3] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Cho hàm số bậc ba đồ thị hình vẽ bên x g x  A Hỏi đồ thị hàm số B f  x   ax  bx  cx  d  3x   x  x� f  x  f  x � � � C Lời giải có đường tiệm cận đứng? D Đáp án B Dễ thấy x  không tiệm cận đứng đồ thị hàm số TXĐ: x �1 � f  x    1 f  x  f  x  � � f  x    2 � Ta xét phương trình: Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy  Phương trình (1) , có hai nghiệm phân biệt x1  1; x  (nghiệm kép) x  1; x � 1;  ; x  Phương trình (2) , có ba nghiệm phân biệt x 1 g x  f  x   f  x    x  1  x   h  x  x.h  x  Do suy h  x   2; x ; x  � ĐTHS y  g  x  có đường TCÐ Mà có nghiệm lớn  có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 3c45 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D1 9 1 3c45 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay