2D1 9 1 3c45 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:31

f ( x) Câu 45 [2D1-9.1-3] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Cho hàm số thiên hình vẽ ¡ \ { 0} xác định có bảng biến f ( x − 1) − 10 = Số nghiệm phương trình A B C Lời giải D Đáp án C Đặt f ( t) = t = 2x −1 10 t x= , ta có phương trình trở thành Với nghiệm có nghiệm 10 f ( t) = f ( x − 1) − 10 = t số nghiệm phương trình số nghiệm y = f ( x) Bảng biến thiên hàm số f ( t) = Suy phương trình phân biệt 10 có f ( x − 1) − 10 = nghiệm phân biệt nên phương trình có t +1 nên nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 3c45 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D1 9 1 3c45 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay