2D1 9 1 3c34 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:31

Câu 34 [2D1-9.1-3] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  d  a; b;c;d  R,a   C  Biết đồ thị  C  qua gốc tọa độ có có đồ thị y  f ' x  đồ thị hàm số cho hình vẽ sau Tính giá trị A H  51 H  f  4  f  2 B H  54 C H  58 Lời giải Đáp án C f  x  � f '  x  dx f ' x  Phương pháp: Xác định hàm số từ tính Cách giải: Ta dễ dàng tìm phương trình parabol y  3x  � f '  x   3x  � f  x   � f '  x  dx  x  x  C � C  � f  x   x3  x Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ � f    68; f    10 � H  58 D H  64
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 3c34 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D1 9 1 3c34 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay