2D1 9 1 3c02 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:30

y = f ( x) = x + 3x + C x+2 đồ thị ( ) Câu [2D1-9.1-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số M C Tổng khoảng cách từ điểm thuộc ( ) đến hai trục tọa độ đạt giá trị nhỏ bằng? A B C D Lời giải Đáp án D  3 Oy M  0, ÷   Điểm nằm trục d= M Khoảng cách từ đến hai trục 3 ⇒d= x + y > M Xét điểm hồnh độ lớn 3 3 0< x< ⇒ y> ⇒d = x + y > M 2 Xét điểm hồnh độ nhỏ Với 1 d′ = − < − < x < 0, y > ⇒ d = − x + x + + = 1+ ( x + 2) x+2 x+2, Với d = y ( ) = Chứng tỏ hàm số nghịch biến Suy * Bổ trợ kiến thức: Một số kiến thức cần nhớ cho học sinh làm trắc nghiệm: K y = f ( x) Cho hàm số đạo hàm x K K f ′( x) > f x + Nếu với thuộc hàm số ( ) đồng biến x K K f′ x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 3c02 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D1 9 1 3c02 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay