2D1 9 1 2c1414 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:30

lim f  x   lim f  x   � y  f  x Câu 14 [2D1-9.1-2] Cho hàm số có x �� x�� Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng, khơng có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận đứng Lời giải Đáp án C lim f ( x) = +� • Vì x�0+ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = lim f ( x) = • Vì x�+� nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 2c1414 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung , 2D1 9 1 2c1414 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay