2D1 9 1 2c27 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:30

y = x3 − x − x + Câu 27 [2D1-9.1-2] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Cho hàm số đúng? A Hàm số khơng có cực trị y=2 B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có điểm cực đại cực tiểu nằm phía trục tung D Đồ thị hàm số có điểm cực đại cực tiểu nằm hai phía trục tung Lời giải Đáp án D y'= y ' = 3x − x − ⇒ Ta có PT có nghiệm phân biệt trái dấu Suy đồ thị hàm số có điểm cực đại cực tiểu nằm hai phía trục tung Kết luận sau
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 2c27 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 9 1 2c27 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay