2D1 9 1 2c26 206 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:30

f ( x )  x sin x Câu 26 [2D1-9.1-2] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Cho hàm số Phát biểu sau hàm số cho? D  �\  0 A Hàm số cho có tập xác định B Đồ thị hàm số cho có tâm đối xứng  1;1 C Đồ thị hàm số cho có trục đối xứng D Hàm số có tập giá trị Lời giải Đáp án B Hàm số cho xác định tập D  � nên ta loại A Tiếp theo để xét tính đối xứng đồ thị hàm số ta xét tính chẵn lẻ hàm số cho f (  x )   x sin( x)   x sin x   f ( x) Vậy đồ thị hàm số đối xứng qua gốc tọa độ O ta chọn đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 2c26 206 copy , 2D1 9 1 2c26 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay