2D1 9 1 2c14 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:30

Câu 14 [2D1-9.1-2] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Một học sinh khảo sát biến thiên hàm số sau: I Tập xác định: D=¡ II Sự biến thiên:  x = −1 y ' = x − x − 2; y ' = ⇔  x = lim y = −∞; lim y = +∞ x →−∞ x →+∞ III Bảng biến thiên: IV Vậy hàm số đồng biến nghịch biến khoảng A Bước IV B Bước I Đáp án D • Sai bước III (bảng biến thiên) ( −∞; −1) ∪ ( 2; +∞ ) Lời giải sai từ bước nào? C Bước II Lời giải , nghịch biến khoảng D Bước III ( −1; )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 2c14 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 9 1 2c14 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay