2D1 9 1 1c05 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:29

y = f ( x) Câu [2D1-9.1-1] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Cho hàm số đây: có bảng biến thiên hình Mệnh đề sau sai? A Hàm số đạt cực đại x=0 ( −2;0 ) B Hàm số đồng biến khoảng C Hàm số có giá trị nhỏ −2 D Hàm số nghịch biến khoảng Lời giải Đáp án C Hàm số không tồn GTLN GTNN ¡ ( −∞; − )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 1c05 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D1 9 1 1c05 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay