2D1 9 1 1c03 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:29

Câu [2D1-9.1-1] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên hình Mệnh đề sau đúng? A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận C Hàm số có giá trị lớn Đáp án A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận B Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đạt cực tiểu x  Lời giải lim f  x   �, lim f  x   � x � � x �� nên A  �;1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 1c03 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D1 9 1 1c03 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay