2D1 8 4 2c272 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:29

m Câu 27 [2D1-8.4-2] (THPT ĐỀ-TỐN-2018-CHUẨN-THEO-BỘ-GD_ĐT-SỐ-5) Tìm tất giá trị tham số để y = x + ( 2m − 1) x + ( m − 1) x + m − A B đồ thị hàm số có hai điểm , phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ 1  1 m ∈  −∞; ÷∪ ( 1; +∞ ) ≤ m ≤1 0⇔
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 8 4 2c272 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy , 2D1 8 4 2c272 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay