2D1 8 3 3c03 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:29

P : y  mx   m  3 x  m  Câu [2D1-8.3-3] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 4) Họ parabol  m  tiếp xúc với đường thẳng d cố định m thay đổi Đường thẳng d đó qua điểm nào dưới đây? 0; 2  0;  1;8 1; 8  A  B  C   D  Lời giải Đáp án A H x ;y P Gọi  0  là điểm cố định mà  m  qua y  mx02   m  3 x0  m  � m  x0  x0  1  x0  y0   m �0 Khi đó ta có: , �x  x0   � �0 x0  y0   � P Do x0  x0   có nghiệm kép nên  m  tiếp xúc với đường thẳng d : y  x  0; 2  �d Ta thấy   m �0 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 8 3 3c03 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy , 2D1 8 3 3c03 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay