2D1 8 2 1c14 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:27

Câu 14 [2D1-8.2-1] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  x  2x  1? A  0; 1 B  1; 2   1;  C Lời giải D  2;7  Đáp án C Phương pháp: Thay tọa độ điểm vào hàm số Cách giải:  1   1   2 �2 �  1;  không thuộc đồ thị hàm số y  x  2x  Ta thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 8 2 1c14 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D1 8 2 1c14 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay