2D1 8 1 3c03 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

Câu [2D1-8.1-3] (THPTQG ĐỀ SỐ 4: TRẦN MINH TIẾN) Cho điểm M thuộc đồ thị (C ) hàm số x7 y  f  x  x  , biết M hồnh độ a khoảng cách từ M đến trục Ox ba lần khoảng cách từ M đến trục Oy Giá trị a là? a 1 � � � a A � a  1 � � � a B � a  1 � � � a C � Lời giải a 1 � � � a D � Đáp án D Theo giả thiết từ đề cho ta được: �x  7 � �x   3x � y  3x x  2x   x � � y 3 x � � �� �� � � y  3x x x  4x   � � � x 1  3x � �x  M � C  : y  f  x  Kiến thức cũ: Điểm cho khoảng cách từ M tới Ox k lần khoảng cách từ M tới � f  x  k x f  x  k x � � f  x   k x � Oy hồnh đọ nghiệm phương trình � a � M� a; � C  � a  � �  Bổ trợ kiến thức: Gọi với a �1 a 1 � a � 3a � � a1 a � Theo đề cho ta có: Để giải nhanh gọn toán thời gian ngắn em sử dụng cách để giải
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 8 1 3c03 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 8 1 3c03 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay