HỆ THỐNG QUẢN LÝ VƯỜN CÂY CAO SU

150 18 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

Hệ thống quản vườn cao su BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN VƯỜN CÂY CAO SU Ngành : Cử nhân cơng nghệ thơng tin Niên khố : 2007 - 2011 Lớp : DH07DTH Sinh viên thực :Trần Thị Dung _07130015 Trần Nguyễn Thảo Quyên _06130176 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận i SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN VƯỜN CÂY CAO SU Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyển Thanh Phước Sinh viên thực hiện: Trần Thị Dung 07130015 Trần Nguyễn Thảo Quyên 06130176 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận ii SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Lời cảm tạ Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp, cố gắng nỗ lực thân thành viên nhóm, chúng tơi nhận nhiều hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố HCM, Cha mẹ, bạn bè … Chúng em xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Thanh Phước tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ chúng em suốt trình thực đề tài Chúng xin cám ơn Cha mẹ giúp đỡ ,động viên chúng suốt trình học tập trường Xin gửi đến quý Thầy cô Khoa Công Nghệ Thơng Tin lòng biết ơn chân thành nhiệt tình giảng dạy bạn bè gắn bó hỗ trợ chúng tơi Chúng tơi xin chân thành cám ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố HCM tạo điều kiện cho thực đề tài Mặc dù cố gắng với tất nỗ lực thân, tránh khỏi thiếu sót định Kính mong thơng cảm tận tình bảo q thầy bạn bè Sinh viên thực : Trần Thị Dung 07130015 Trần Nguyễn Thảo Quyên 06130176 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận iii SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thành Phước Giáo viên phản biện: Ths Lê Văn Phận Luận văn cử nhân bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày … tháng … năm 2011 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận iv SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Nhận xét giáo viên hướng dẫn Nhận xét giáo viên phản biện GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận v SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su MỤC LỤC MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii TÓM TẮT LUẬN VĂN xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 chọn đề tài : 1.2 Mục đích nghiên cứu: 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Phân tích đánh giá: 2.2 Vấn đề tồn tại: Chương 3: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN VƯỜN CÂY CAO SU 3.1 Phát biểu thống quản vườn cao su: 3.2 Cấu trúc hệ thống: 3.3 Mô tả chi tiết hoạt động hệ thống: Chương 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CỞ SỞ DỮ LIỆU 34 4.1 Sơ đồ lớp 34 4.2 Phát usecase 34 4.3 Phát actor 36 4.4 Mô hình usecase 36 4.5 Đặc tả usecase 40 4.6 Lược đồ sequence 75 4.7 Lược đồ Activity 93 4.8 Database diagram 107 Chương KẾT LUẬN 110 5.1 Vấn đề gặp phải nghiên cứu 110 5.2 Kết đạt 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 112 Phụ lục A: TÌM HIỂU VỀ CSHAP 112 Phụ lục B: GIỚI THIỆU FIREBIRD 122 Phụ lục C: GIỚI THIỆU DEVEXPRESS 124 Phu lục D: GIỚI THIỆU PROTOCOLVN.FRAMEWORD 139 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận vi SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Menu quản Hình 3.2 Menu báo cáo Hình 3.3 Menu danh mục Hình 3.4 Menu hệ thống Error! Bookmark not defined Hình 3.5 Màn hình tìm kiếm vườn Hình 3.6 Màn hình xem thơng tin vườn Hình 3.7 Màn hình sửa thơng tin vườn Hình 3.8 Màn hình xác nhận xóa vườn Hình 3.9 Màn hình thêm vườn Hình 3.10 Màn hình quản Hình 3.11 Màn hình xem thơng tin lơ 10 Hình 3.12 Màn hình sửa thơng tin lơ 10 Hình 3.13 Màn hình xác nhận xóa lơ 11 Hình 3.14 Màn hình thêm lô 11 Hình 3.15 Màn hình tìm kiếm thông tin gãy đổ 12 Hình 16 Màn hình xem thông tin gãy đổ 13 Hình 3.17 Màn hình sửa thông tin gãy đổ 13 Hình 3.18 Màn hình xác nhận xóa gãy đổ 14 Hình 3.19 Màn hình cập nhật gãy đổ 14 Hình 3.20 Màn hình tìm kiếm phiếu thu hoạch mủ 15 Hình 3.21 Màn hình xem phiếu thu hoạch mủ 16 Hình 3.22 Màn hình sửa phiếu thu hoạch mủ 17 Hình 3.23 Màn hình xác nhận xóa phiếu thu hoạch mủ 17 Hình 3.24 Màn hình thêm phiếu thu hoạch mủ 18 Hình 3.25 Màn hình tìm kiếm phiếu sử dụng phân bón 19 Hình 3.26 Màn hình xem phiếu sử dụng phân bón 20 Hình 3.27 Màn hình sửa phiếu sử dụng phân bón 21 Hình 3.28 Màn hình xác nhận xóa phiếu sử dụng phân bón 21 Hình 3.29 Màn hình thêm phiếu sử dụng phân bón 22 Hình 3.30 Màn hình quản người dùng 22 Hình 3.31 Màn hình danh sách phòng ban 23 Hình 3.32 Màn hình danh sách nhân viên 24 Hình 3.33 Màn hình danh mục cơng nhân 24 Hình 3.34 Màn hình danh mục đơn vị 25 Hình 3.35 Màn hình danh mục tổ đội 25 Hình 3.36 Màn hình danh mục tỉnh thành 26 Hình 3.37 Màn hình danh mục giống 26 Hình 3.38 Màn hình danh mục loại 27 Hình 3.39 Màn hình danh mục loại vườn 27 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận vii SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 3.40 Màn hình danh mục loại đất 28 Hình 3.41 Màn hình danh mục hạng đất 28 Hình 3.42 Màn hình danh mục phương pháp trồng 29 Hình 3.43 Màn hình danh mục khoảng cách trồng 29 Hình 3.44 Màn hình danh mục chế độ cạo 30 Hình 3.45 Màn hình danh mục loại phân bón 30 Hình 3.46 Màn hình kiểm kê vườn 31 Hình 3.47 Màn hình tổng hợp gãy đổ 31 Hình 3.48 Màn hình báo cáo sàn lượng mủ vườn 32 Hình 3.49 Màn báo cáo sản lượng đơn vị 32 Hình 3.50 Màn hình tổng hợp phân bón 33 Hình 4.1 Màn hình sơ đồ lớp 34 Hình 4.2 Mơ hình usecase Tổng quát 36 Hình 4.3 Mơ hình usecase quản vườn 37 Hình 4.4 Mơ hình usecase quản 37 Hình 4.5 Mơ hình usecase quản gãy đổ 38 Hình 4.6 Mơ hình usecase quản phiếu thu hoạch mủ 38 Hình 4.7 Mơ hình usecase quản phiếu sử dụng phân bón 39 Hình 4.8 Mơ hình usecase quản danh mục 39 Hình 4.9 Mơ hình usecase quản người dùng 40 Hình 4.10 Lược đồ sequence usecase đăng nhập 76 Hình 4.11 Lược đồ sequence usecase đăng xuất 76 Hình 4.12 Lươc đồ sequence usecase thay đổi mật 77 Hình 4.13 Lược đồ sequence usecase thêm vườn 77 Hình 4.14 Lược đồ sequence usecase sửa vườn 78 Hình 4.15 Lược đồ sequence usecase xóa vườn 78 Hình 4.16 Lược đồ sequence usecase tìm kiếm vườn 79 Hình 4.17 Lược đồ sequence usecase xem vườn 79 Hình 4.18 Lược đồ sequence usecase thêm lô 80 Hình 4.19 Lược đồ sequence usecase sửa lơ 80 Hình 4.20 Lược đồ sequence usecase xóa lơ 81 Hình 4.21 Lược đồ sequence usecase tìm kiếm lơ 81 Hình 4.22 Lược đồ sequence usecase xem thông tin lô 82 Hình 4.23 Lược đồ sequence usecase thêm gãy đổ 82 Hình 4.24 Lược đồ sequence usecase sửa thông tin gãy đổ 83 Hình 4.25 Lược đồ sequence usecase xóa thông tin gãy đổ 83 Hình 4.26 Lược đồ sequence usecase tìm kiếm thông tin gãy đổ 84 Hình 4.27 Lược đồ sequence usecase xem thơng tin gãy đổ 84 Hình 4.28 Lược đồ sequence usecase thêm phiếu thu hoạch mủ 85 Hình 4.29 Lược đồ sequence usecase sửa phiếu thu hoạch mủ 85 Hình 4.30 Lược đồ sequence usecase xóa phiếu thu hoạch mủ 86 Hình 4.31 Lược đồ sequence usecase tìm kiếm phiếu thu hoạch mủ 86 Hình 4.32 Lược đồ sequence usecase xem phiếu thu hoạch mủ 87 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận viii SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 4.33 Lược đồ sequence usecase thêm phiếu sử dụng phân bón 87 Hình 4.34 Lược đồ sequence usecase sửa phiếu sử dụng phân bón 88 Hình 4.35 Lược đồ sequence usecase xóa phiếu sử dụng phân bón 88 Hình 4.36 Lược đồ sequence usecase tìm kiếm phiếu sử dụng phân bón 89 Hình 4.37 Lược đồ sequence usecase xem phiếu sử dụng phân bón 89 Hình 4.38 Lược đồ sequence usecase quản danh mục 90 Hình 4.39 Lươc đồ sequence usecase báo cáo thống 90 Hình 4.40 Lược đồ sequence usecase thêm người dùng nhóm người dùng 91 Hình 4.41 Lược đồ sequence usecase xóa người dùng nhóm người dùng 91 Hình 4.42 Lược đồ sequence usecase sửa thơng tin người dùng nhóm người dùng 92 Hình 4.43 Lược đồ sequence usecase phân quyền 93 Hình 4.44 Lược đồ sequence usecase đăng nhập 93 Hình 4.45 Lược đồ activity usecase đăng xuất 94 Hình 4.46 Lược đồ activity usecase thay đổi mật 94 Hình 4.47 Lược đồ activity usecase thêm vườn 95 Hình 4.48 Lược đồ activity usecase sửa vườn 95 Hình 4.49 Lược đồ activity usecase xóa vườn 95 Hình 4.50 Lược đồ activity usecase tìm kiếm vườn 95 Hình 4.51 Lược đồ activity usecase xem vườn 96 Hình 4.52 Lược đồ activity usecase thêm lô 96 Hình 4.53 Lược đồ activity usecase sửa lô 96 Hình 4.54 Lược đồ activity usecase xóa lô 96 Hình 4.55 Lược đồ activity usecase tìm kiếm lô 97 Hình 4.56 Lược đồ activity usecase xem thơng tin lơ 97 Hình 4.57 Lược đồ activity usecase thêm gãy đổ 97 Hình 4.58 Lược đồ activity usecase sửa thông tin gãy đổ 97 Hình 4.59 Lược đồ activity usecase xóa thơng tin gãy đổ 98 Hình 4.60 Lược đồ activity usecase tìm kiếm thơng tin gãy đổ 98 Hình 4.61 Lược đồ activity usecase xem thông tin gãy đổ 98 Hình 4.62 Lược đồ activity usecase thêm phiếu thu hoạch mủ 99 Hình 4.63 Lươc đồ activity usecase sửa phiếu thu hoạch mủ 99 Hình 4.64 Lược đồ activity usecase xóa phiếu thu hoạch mủ 100 Hình 4.65 Lược đồ activity usecase tìm kiếm phiếu thu hoạc mủ 100 Hình 4.66 Lược đồ activity usecase xem thông tin phiếu thu hoạch mủ 101 Hình 4.67 Lược đồ activity usecase thêm phiếu sử dụng phân bón 101 Hình 4.68 Lược đồ activity usecase sửa phiếu sử dụng phân bón 102 Hình 4.69 Lược đồ activity usecase xóa phiếu sử dụng phân bón 102 Hình 4.70 Lược đồ activity usecase tìm kiếm phiếu sử dụng phân bón 103 Hình 4.71 Lược đồ activity usecase xem phiếu sử dụng phân bón 103 Hình 4.72 Lược đồ activity usecase quản danh mục 104 Hình 4.73 Lược đồ activity usecase báo cáo thống 105 Hình 4.74 Lược đồ activity usecase thêm người dùng nhóm người dùng 105 Hình 4.75 Lược đồ activity usecase xóa người dùng nhóm người dùng 106 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận ix SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 4.76 Lược đồ usecase sửa thơng tin người dùng nhóm người dùng 106 Hình 4.77 Lược đồ activity usecase phân quyền 107 Hình 4.78 Màn hình lược đồ database tổng quát 107 Hình 4.79 Màn hình lược đồ database quản vườn cây, lô, gãy đổ 108 Hình 4.80 Màn hình lược đồ database quản phiếu thu hoạch mủ 108 Hình 4.81 Màn hình lược đồ database quản phiếu bón phân 109 Hình A-1 Màn hình kiến trúc khung ứng dụng Net 113 Hình C-1 Biểu diễn đặc tính column layout 125 Hình C-2 Biểu diễn đăc tính Row layout 126 Hình C-3 Biểu diễn đăc tính Navigation 126 Hình C-4 Biểu diễn XtraGrid - Banded Grid View 127 Hình C-5 Biểu diễn XtraGrid - Advanced Banded Grid View 127 Hình C-6 Biểu diễn chức Sorting chức Data Filtering 128 Hình C-7 Biểu diễn chức Grouping chức Summary Computation 128 Hình C-8 Biểu diễn tính MicrosoftExcelStyleFilter Dropdowns 128 Hình C-9 Biểu diễn tính MicrosoftExcelStyle Filter Dialogs tính Auto-Filter Row 128 Hình C-10 Biểu diễn tính Filter Panel tính AdvancedFilter Editor Dialog 129 Hình C-11 Biểu diễn tính Card View Notes 129 Hình C-12 Biểu diễn tính Look, Feel and Skinning Options (Tùy chọn 129 Hình C-13 Biểu diễn tính Color Management, Styles and Alpha Blending 130 Hình C-14 Biểu diễn tính Conditional Formatting 130 Hình C-15 Sắp xếp TreeList 131 Hình C-16 Fixed Columns 131 Hình C-17 Incremental Searching 131 Hình C-18 Runtime Column Customization 132 Hình C-19 Runtime Column Customization 132 Hình C-20 Automatic Runtime Column Resizing 132 Hình C-21 Stype Condition 133 Hình C-22 Advanced AlphaBlending Support 133 Hình C-23 Data Export 134 Hình C-24 bar Docking bên trái 136 Hình C-25 Bar Item Links Info hiển thị thông tin item link 136 Hình C-26 Bar Link Container Item lúc thêm Item vào 137 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng A-1 So sánh kiểu liệu C# Java 116 Bảng A-2 Cấu trúc lặp 119 Bảng C-1 XtraEditor 125 GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận x SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Thực phép tính đơn giản Chỉnh sửa tập hợp giá trị Boolean bit popup window Lựa chọn màu từ dropdown window Chọn phần tử từ danh sách định nghĩa sẳn Chỉnh sửa ngày dùng dropdown calendar Chọn phong chữ từ danh sách cho trước Hiển thị hình ảnh combo box Hiển thị hình ảnh popup window Hiển thị nhiều cột record từ nguồn liệu kết hợp Chỉnh sửa nhiều dòng văn popup window Hiển thị giá trị lựa chọn gần từ dropdown list Bảng C-3 XtraEditor c XtraGrid Với XtraGrid, bạn tạo cảnh quan giao diện trực quan tuyệt đẹp mà khơng cần viết dòng code  Grid View Feature XtraGrid mang đầy đủ đặc tính gridview, chí vượt trội khả tùy chỉnh linh động Hình 133 Biểu diễn đặc tính column layout GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 125 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 134 Biểu diễn đăc tính Row layout  Đặc tính Navigation Đặc tính Miêu tả Incremental Searching Nếu kích hoạt, người sử dụng xem thơng tin hiển thị cột riêng lẻ mà khơng cần di chuyển qua tồn nội dung lưới TwoUniqueScrollbar Scroll View thông qua croll ngang hay đứng Feedback Options Vertical Scrolling Tooltip Tạo thích cho croll dọc Sticky Scroll Wheel Tạo biểu tượng chuột ta nhấn di chuyển chuột View Bảng C-2: Đặc tính Navigatio Hình 135 Biểu diễn đăc tính Navigation  Group Columns into Bands GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 126 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 136 Biểu diễn XtraGrid - Banded Grid View  Free Cell Arrangement into Rows  Đặc tính giúp người dùng nhóm nhiều cột vào dòng Hình 137 Biểu diễn XtraGrid - Advanced Banded Grid View  Data Shaping and Manipulation GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 127 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 138 Biểu diễn chức Sorting chức Data Filtering Hình 139 Biểu diễn chức Grouping chức Summary Computation  Data Filtering Hình 140 Biểu diễn tính MicrosoftExcelStyleFilter Dropdowns Hình 141 Biểu diễn tính MicrosoftExcelStyle Filter Dialogs tính Auto-Filter Row GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 128 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 142 Biểu diễn tính Filter Panel tính AdvancedFilter Editor Dialog Hình 143 Biểu diễn tính Card View Notes  Appearance Customization Hình 144 Biểu diễn tính Look, Feel and Skinning Options (Tùy chọn giao diện) GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 129 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 145 Biểu diễn tính Color Management, Styles and Alpha Blending Hình 146 Biểu diễn tính Conditional Formatting d XtraTreeList XtraTreeList Suite sáng kiến TreeList control cho Visual Studio Nó xây dựng từ C# hồn chỉnh đầy đủ tính Net Frameword XtraTreeList hệ thống liệu ảo đa mục đích (multi-purpose data visualization system), hiển thị thông tin cây, Grid kết hợp hai – hai kiểu mô hình bound unbound Sự phối hợp grid truyền thống treeview truyền thống cho phép người dùng tạo cutting-edge ứng dụng bên đẹp cho người dùng cuối  Tự động xếp lại cột treeList Người dùng xếp lại cột GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 130 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 147 Sắp xếp TreeList  Fixed Columns (các cột cố định) Cho phép người dùng giữ cột theo vị trí cố định từ trái qua phải ngược lại (giống dùng toolbar) Hình 148 Fixed Columns  Incremental Searching (tăng khả tìm kiếm) Cho phép người dùng nâng cao khả tìm cây, focus đến vị trí mà người dùng cần tìm phím CTRL + UP CTRL + DOWN Ví dụ: người dùng cần tìm có chữ “B” hay khơng XtraTreeList focus đến tất vị trí có chữ “B” Hình 149 Incremental Searching  Runtime Column Customization GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 131 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Bước 1: Bước 2: Hình 150 Runtime Column Customization Bước 3: Hình 151 Runtime Column Customization  Automatic Runtime Column Resizing Người dùng dễ dàng resize độ rộng cột cần thiết Hình 152 Automatic Runtime Column Resizing GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 132 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su  Automatic Runtime Column Drag & Drop Support Người dùng dễ dàng di chuyển cột mà không làm thay đổi nội dung cột  Auto Width Cho phép tự động fit cột  Stype Condition Hình 153 Stype Condition  Advanced AlphaBlending Support Cho phép người dùng điều chỉnh giao diện đẹp Hình 154 Advanced AlphaBlending Support  Data Export Cho phép người dùng export file định dạng khác: HTML, XML, PDF, GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 133 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Hình 155 Data Export e XtarNavBar − Hỗ trợ tất đặc trưng MSOutlook Người dùng cuối lựa chọn số lượng nhóm hiển thị, cách kéo lên xuống border group − Hỗ trợ tất theme Windows XP − Hỗ trợ lựa chọn đường link − Nhóm control − Cho phép bạn điều khiển việc hiệu chỉnh form mà không cần phải vào properties − Cho phép bạn hiệu chỉnh nhóm item lưu lại trạng thái − Tự động kéo thả nhóm item − Tự động xuất cuộn nội dung hiển thị vượt hình thời − Hỗ trợ việc phối màu chọn hình cho group thành phần − Cho phép vẽ phần tử tự hiệu chỉnh cho trạng thái − Cho phép hiệu chỉnh khoảng cách group − Tự động thay đổi hình ảnh trỏ trỏ tới đối tượng khác f XtraBar − Tạo toolbar, menu, trạng thái bar item GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 134 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su − Nhiều kiểu bar item- bạn nhấn, kiểm tra dropdown button, văn tĩnh chỉnh sửa khác menu Chí định bar item cách tự động quản danh sách toolbar − Hỗ trợ Ribbon interface cho Microsoft Office 2007 − Hỗ trợ lược đồ vẽ MS Office 2000, Windows XP, OfficeXP Office 2003 − Hỗ trợ công nghệ LookAndFeel − Tạo lược đồ vẽ để ghi đè lên thiết lập chương trình vẽ mặc định − Tuỳ chỉnh xuất bar riêng lẻ trạm nối cửa sổ, thay đổi thiết lập kiểu chữ bar item riêng biệt − Hỗn hợp alpha hỗ trợ hình ảnh − Nhiều cách đặt toolbar-thanh đặt theo chiều ngang, dọc trôi Hỗ trợ xếp item nhiều hàng − Hỗ trợ đầy đủ ứng dụng MDI- XtraBar làm cho menu thuộc form MDI cha kết hợp chặt chẽ với cách tự động Tất khác đuợc kết hợp tay ý bạn cần − Những item dùng gần đây- menu cho phép ẩn cách tự động item dùng gần − Lưu cất giữ cách bố trí đăng ký, truyền theo dòng hay XML Tại thời gian thiết kế , lưu vị trí bạn tạo ứng dụng XML sau chuyển đổi sang ứng dụng khác − Nhập từ bên MainMenu ContextMenu tồn − Hỗ trợ tùy ý bố trí người dùng cuối XtraBar cho phép bạn “hot” tuỳ biến Hot tuỳ biến khả người dùng cuối để thao tác menu/bar mà khơng cần kích hoạt hộp tuỳ biến − Định vị thành phần giao diện  Add Bar Link Item o Add New ItemLink: GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 135 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su  Cho phép tạo item BarButtonItem quản Item Collection Đường liên kiết tương ứng với item đựơc add  Item add vào đánh số item đựơc công thêm o Delete Last Item: xoá item cuối quản Item collection o Delete Last Link: xoá link tương ứng với item cuối hiển thị toolbar  Bar Docking Đặt vào vị trí tuỳ chọn: trên, dưới, trái, phải Hình 156 bar Docking bên trái  Bar Item Links Info Hiển thị thông tin item link Ví dụ như: Hình 157 Bar Item Links Info hiển thị thông tin item link GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 136 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su  Bar Link Container Item − Cho phép chọn item hiển thị BarLinkContainerItem − Ở check Open Paste, nên hiển thị BarLinkContainerItem Hình 158 Bar Link Container Item lúc thêm Item vào  Context Tabs − Add page to DefaultCategory: tạo ribbon page thêm vào Ribbon Control − Add category: tạo page category thêm vào Ribbon Control − Remove selected category: xoá category chọn − Add page to selected category: thêm page vào category chọn (một category có nhiều page) − Remove selected page: xoá page chọn − Page properties: đặt tên cho page − Category properties: đặt tên chọn màu cho category − Align categories to the right: canh phải category − Show categories: check vào hiển thị category  Dock Panels Chỉ rõ chức làm để:  Tạo panel.(nhấn nút Add Panel, vào combobox chọn vị trí xuất Panel)  Đặt theo chiều dọc(Vertical Container), chiều ngang( Horizontal Container) GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 137 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su  Đặt panel theo dạng tab (Tab Container), tách rời nhau.(nhìn phía bên panel)  Có thể làm panel ẩn Nó hiển ẩn cách hiển thị thánh tab  Editor Items Chỉ kiểu Edit item như:button, image, color,check, date, picture combobox, text box,spin ảnh hưởng đến ứng dụng bạn  Localization German − Thay đổi ngôn ngữ ứng dụng − Nếu check vào ngơn ngữ thay đổi sang tiếng Đức, khơng check tiếng Anh  Popup Control Container Dropdown kiểm sốt trình popup link nhấn., ứng dụng thay đổi tương ứng  Ribbon Gallery Cách làm việc với Ribbon Gallery, tương tác với hình ảnh để tác động lên ứng dụng  Standalone BarDockControl(new) Thể chức lớp StandaloneBarDocControl cho phép ta tuỳ ý đặt bar vị trí form, ngang dọc GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 138 SVTH: Dung, Quyên Hệ thống quản vườn cao su Phu lục D: GIỚI THIỆU PROTOCOLVN.FRAMEWORD  ProtocolVN.Framework.Win – hỗ trợ cho việc thiết kế giao diện − PLGridViewUpdateHRM: dạng Grid hỗ chợ cho chức thêm, xóa, sửa, lưu, khơng lưu… − PLDMTreeGroup: dạng TreeList − PLMicrosoftWord: đối tượng MicrosoftWord − PLCombobox: đối tượng combpbox − PLLookupEdit: đối tượng LookupEdit − HelpGridColumn: giúp thao tác cột − HelpBytes: giúp thao tác trện kiểu liện Byte − HelpTree, HelpTreeColumn, …  ProtocolVN.Framework.Core − DABase:giúp lấy Database Firebird, dataset, datatable, datacolumn, datarows,… − HelpNumber: giúp thao tác liệu kiểu số − PLMessageBox: dùng để thị thông báo GVHD: Ths.Nguyễn Thanh Phước GVPB: Ths.Lê Văn Phận 139 SVTH: Dung, Quyên ... 3: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ VƯỜN CÂY CAO SU 3.1 Phát biểu thống quản lý vườn cao su: 3.1.1 Mô tả: Hệ thống quản lý vườn cao su hệ thống quản lý thông tin liên quan đến vườn cây, lô , gãy đổ,... Quyên Hệ thống quản lý vườn cao su TÓM TẮT LUẬN VĂN  Tên luận văn : Hệ thống quản lý vườn cao su  Nội dung nghiên cứu: − Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý vườn cao su đưa chức cần thiết cho hệ thống quản. .. cứu phát triển phần mềm Quản lý vườn cao su 1.2 Mục đích nghiên cứu: Mục đích việc nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý vườn cao su nhằm cho đời hệ thống quản lý vườn cao su hoàn toàn tin học
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VƯỜN CÂY CAO SU , HỆ THỐNG QUẢN LÝ VƯỜN CÂY CAO SU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay