2D1 8 0 2c06 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 53 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

y = f (x) = x − 3mx + (m + 3)x − Câu [2D1-8.0-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Cho hàm số (Cm) (Cm) ( P) y = x m thị Xác định giá trị điểm uốn nằm parabol : ? m =  m = −1 m = m =      m = −1 +  m = −1 ±  m = −1 ±  m = −1 −     2 2 A B C D Lời giải Đáp án C y = x − 3mx + ( m + 3) x − ⇒ y′′ = 6x − 6m, y′′ = ⇔ x = m ⇒ I ( m; −2m + ( m + 3) m − 1) Ta có , m = I ∈ ( P ) ⇒ −2m + ( m + ) m − = m ⇔   m = −1 ±  có đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 8 0 2c06 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D1 8 0 2c06 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay