2D1 8 0 1c3214 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

Câu 32 [2D1-8.0-1] Tọa độ tâm đối xứng đồ thị hàm số A 1 3  ; ÷ 2 2 B  3  − ; − ÷  2 C 3x − y= 2x +1 1 3  ; − ÷ 2 2 Lời giải Đáp án D • Đồ thị có tiệm cận đứng tiệm cận ngang lượt là: x =- ;y = 2 • Giao điểm hai đường tiệm cận tâm đối xứng đồ thị hàm số D  3  − ; ÷  2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 8 0 1c3214 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung , 2D1 8 0 1c3214 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay